Bestuurlijke stukken

Gepubliceerd op 5 augustus 2019

In december 2013 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten gevraagd werd de mogelijkheden voor een versobering op de plannen voor de N340/N48 en N377 te onderzoeken. Gedeputeerde Staten hebben dit onderzoek gepresenteerd en uiteindelijk is in april 2014 door Provinciale Staten besloten tot een bezuiniging van 100 miljoen euro. In februari 2016 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over de uit te voeren maatregelen.

Hieronder vindt u de openbare bestuurlijke stukken vanaf december 2013. Eerdere documentatie vindt u terug onder 'planfase N340'.

April 2018 - herziening Provinciaal Inpassingsplan

Vaststellingsbesluit Provinciale Staten (pdf, 144 kB)

Statenvoorstel PS/2018/167 (pdf, 236 kB)

December 2017

Informatiebrief richting Provinciale Staten over de voortgang van het project (pdf, 1,3 MB)

Juli 2017

Informatiebrief richting Provinciale Staten over de voortgang van het project (pdf, 1,1 MB)

Januari 2017

Informatiebrief richting Provinciale Staten over de voortgang van het project (pdf, 3,1 MB)

Mei 2016

Informatiebrief richting Provinciale Staten over de voortgang van het project (pdf, 1,2 MB)

Februari 2016

Amendement te Rietstap c.s. (pdf, 548 kB)

Naast het statenvoorstel is bovenstaand amendement in de vergadering van 17 februari aangenomen door Provinciale Staten. Dat betekent dat een uitgebreid pakket aan maatregelen wordt uitgevoerd. Naast de maatregelen behorende bij variant A, zie statenvoorstel december 2015, wordt extra budget vrijgemaakt om knooppunt Varsen aan te pakken en een fietstunnel onder de N48 te realiseren.

December 2015

Statenvoorstel nr. PS/2015/934 (pdf, 507 kB)

In het statenvoorstel worden twee opties omschreven. Een ontwerp past binnen de opdracht van Provinciale staten om niet meer dan 160 miljoen euro uit te geven. Daarmee worden de belangrijkste punten rond de doorstroming van het verkeer opgelost. Voor het tweede ontwerp is meer geld nodig. Hiermee kunnen naast de doorstroming ook belangrijke maatregelen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid realiseren.

September 2015

PS besluit m.b.t. onteigening van tracédeel 2 (pdf, 149 kB)

Met bovenstaand besluit stemt Provinciale Staten in met de start van de onteigeningsprocedure voor het gedeelte vanaf de spoorlijn Zwolle - Meppel tot aan de Engellandweg.

Juni 2015

Informatiebrief richting Provinciale Staten over de voortgang van het project (pdf, 365 kB)

Maart 2015

Informatiebrief richting Provinciale Staten over de vaststelling van de rangorde van het optimalisatiepakket (pdf, 752 kB)

December 2014

Informatiebrief voor Provinciale Staten (pdf, 271 kB)

Brief verzonden aan omgeving over voortgang van het project (pdf, 802 kB)

April 2014

Motie Nijhof (pdf, 137 kB)

Motie Antuma (pdf, 133 kB)

Amendement (pdf, 136 kB)

Besluit Provinciale Staten (pdf, 114 kB)

Maart 2014

Statenvoorstel - N340/N48 en N377: aanpak na heroverweging (pdf, 7,2 MB)

Februari 2014

Motie Nijhof (pdf, 128 kB)

Januari 2014

Informatiebrief voor Provinciale staten: consequenties van het aannemen van motie Nijhof (pdf, 881 kB)

December 2013

Motie Nijhof (pdf, 177 kB)