Over het project

Gepubliceerd op 16 oktober 2014

Informatie over de plannen voor N 740 traverse Delden.

Plannen voor N 740 traverse Delden

De provinciale weg N 740 loopt van Delden naar Neede. Op het wegvak N 740 traverse Delden (Europalaan) liggen een drietal kruispunten en hier speelt het volgende:

  • Rotonde Langestraat: hoewel de rotonde binnen de bebouwde kom ligt, hebben de fietsers op dit moment géén voorrang;
  • Kruising Rupperink/Galgenmaten: de huidige verkeersregelinstallatie is aan vervanging toe;
  • Kruising De Berken/Bernhardstraat: op dit kruispunt gebeuren relatief veel ongevallen. Het punt is dan ook aangemerkt als een verkeersongevallenconcentratie. In de periode 2006-2008 zijn 18 ongevallen geregistreerd, waarvan zes slachtofferongevallen.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 13 april 2010 besloten om de kruispunten aan te pakken en gaan daarbij uit van de volgende oplossingsrichtingen:

  • Rotonde Langestraat: fietsers op rotonde krijgen voorrang;
  • Kruising Rupperink/Galgenmaten: vervangen van de verkeersregelinstallatie;
  • Kruising De Berken/Bernhardstraat: uitwerken van een rotonde, waarbij het fietsverkeer voorrang heeft.

Ontwerpplan, reacties en Plan in Hoofdlijnen

Van 12 september tot 24 oktober 2011 heeft het Ontwerpplan in Hoofdlijnen voor de aanpak van de N 740 traverse Delden ter inzage gelegen, waarop gereageerd kon worden.
Wij hebben in totaal acht reacties ontvangen. Die reacties zijn verwerkt in hoofdstuk 5 van het Plan in Hoofdlijnen. Dit plan is op 19 juni 2012 vastgesteld door GS.

Door de aanpak van drie kruispunten wil de provincie de verkeersveiligheid op genoemde traverse verbeteren.

Vervolgprocedure

Aansluitend op de vaststelling van het Plan in Hoofdlijnen volgt de uitwerking van het definitieve ontwerp. Vervolgens wordt het bestek gereedgemaakt, waarna de daadwerkelijke uitvoering in het voorjaar van 2013 start.