N733 komgrens Enschede tot de aansluiting N733/N732

Gepubliceerd op 20 september 2019

Het project in het kort

Om de doorstroming en verkeersafwikkeling te verbeteren, wil de provincie de N733 tussen Enschede en Oldenzaal (Oldenzaalsestraat) op een aantal punten aanpassen. Het gaat daarbij om de volgende kruispunten:

  • aansluitingen op de N733 – Oude Deventerweg / Landweerweg
  • het kruispunt op de aansluiting N733 (Oldenzaalsestraat) – N732 (Lossersestraat) en de Noord Esmarkerrondweg.

N733

Contact

Eenheid Wegen en Kanalen

Projectondersteuner: M.Bremer
E-mail: msm.bremer@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 72 74

Documenten en informatie kunt u bij de projectondersteuner opvragen. Het formulier is komen te vervallen.

Downloads Kruispunt Lossersestraat - Noord Esmarkerrondweg

Downloads Kruispunt Oude Deventerweg / Landweerweg