Over het project Raalte - Ommen

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Provinciale weg N348

Veiligheid voorop

De provincie Overijssel wil dat iedereen zich veilig kan verplaatsen. Daarom zijn we samen met onze partners hard bezig om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat is nodig omdat er nog steeds te veel ongelukken gebeuren in het verkeer.

De provinciale weg N348 (tussen Raalte en Ommen) is zo'n weg waarop nog teveel ongelukken gebeuren. De provincie heeft daarom een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid. Daarbij zijn de weg en de omgeving als geheel benaderd vanuit het perspectief van verkeer en landschap. Uiteraard in nauw overleg met de gemeenten Ommen, Dalfsen en Raalte. .

Wat hebben we al gedaan?

In het voorjaar van 2018 zijn we gestart met de werkzaamheden en hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • We hebben twee gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten aan de noord- en zuidkant van Lemelerveld aangelegd
  • De snelheid tussen deze nieuwe aansluitingen is verlaagd van 80km/uur naar 70 km/uur om geluidsoverlast te beperken
  • We hebben grotendeels de centrumaansluiting bij Lemelerveld op de N348 afgesloten
  • We hebben onderhoud aan het asfalt en de bestaande viaducten en bruggen uitgevoerd
  • We hebben een begin gemaakt met twee tunnels bij de Oude Twentse weg en de Achterveldsweg
  • De Oversteek bij de Langsweg is opgeheven

Wat gaan we nog doen?

  • We leggen een voetgangersbrug aan bij restaurant De Lantaren.
  • We bouwen de twee tunnels af en we heffen nog vier oversteken in het buitengebied op