Wegwerkzaamheden N348 en tijdelijke afsluitingen parallelwegen Lemelerveld

Gepubliceerd op 22 augustus 2019

Op enkele locaties van de hoofdrijbaan van de N348 tussen Raalte en Ommen worden de komende weken ‘de puntjes op de i’ gezet. Hierbij worden onder andere geluidreducerende maatregelen getroffen ter plaatse van de verkeerslicht-kruispunten bij Lemelerveld-Noord en Lemelerveld-Zuid. Deze periode wordt ook gebruikt om ter plaatse van deze kruispunten de bochten van de parallelwegen te verruimen.

Geluidreducerende maatregelen

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat ter plaatse van de genoemde kruispunten verkeer beter tussen de belijning blijft. Daarnaast nemen we daar maatregelen, die er voor zorgen dat er minder waarschuwende geluiden worden geproduceerd door voertuigen, wanneer het verkeer toch over de belijning (dot-markering) en de bermranden (grasbetonstenen) rijdt.

Halvebaanafzetting hoofdrijbaan N348

Voor de werkzaamheden op de hoofdrijbaan zal gebruik gemaakt worden van een zogenaamde ‘halve baan afzetting’. Dat betekent dat alleen de rechter of linker rijstrook is afgesloten en dat verkeersregelaars of verkeerslichten het verkeer om en om laten passeren. Verkeer zal enige hinder en vertraging ondervinden van deze verkeersmaatregelen.

Op andere locaties worden de werkzaamheden naast de rijbaan uitgevoerd. Om dit veilig te laten plaatsvinden is het noodzakelijk dat op deze locaties de snelheid op de hoofdrijbaan wordt verlaagd van 80 km/uur naar 50 km/uur.

Verbreding parallelwegen

De verbreding van de bochten in de parallelwegen bij de verkeerslicht-kruispunten kan alleen uitgevoerd worden wanneer we deze parallelwegen afsluiten. Hiervoor wordt een omleiding ingesteld.  De verbreding aan beide parallelwegen wordt in de periode van 9 tot 20 september uitgevoerd. De verbinding vanaf de N348 naar ’t Febriek blijft in deze periode gewoon open.

Tijdelijke afsluiting hoofdrijbaan N348

Er is éénmaal kortstondig een afsluiting van de hoofdrijbaan van de N348 noodzakelijk ter plaatse van het noordelijke verkeerslicht-kruispunt. Dat zal zijn van dinsdag 17 september 18.00 uur tot woensdag 18 september 01.00 uur. Gedurende deze periode zal een omleidingsroute worden ingesteld.

Planning van de werkzaamheden

Nabij Dalmsholterdijk

 • Werkzaamheden van 2 - 9 september
 • Halvebaanafzetting  van 2 - 3 september

Verbreding bochten parallelwegen

 • Werkzaamheden van 9 - 20 september
 • Afgesloten ter plaatse van beide verkeerslicht-kruispunten Lemelerveld-Noord en Lemelerveld-Zuid
 • Omleidingsroute voor parallelwegen ingesteld
 • Verbinding N348 naar ‘t Febriek blijft open

Nabij Lemelerveld-Noord

 • Werkzaamheden van 9 - 24 september
 • Halvebaanafzetting van 23 - 24 september
 • Afsluiting N348 van 17 september 18.00 - 18 september 01.00 uur (omleidingsroute voor hoofdrijbaan N348 ingesteld)

Nabij Lemelerveld-Zuid

 • Werkzaamheden van 9 - 26 september
 • Halvebaanafzetting van 25 - 26 september

Nabij Lemelerveld-Centrum

 • Werkzaamheden van 23 - 24 september
 • Maximum snelheid 50 km/uur

Nabij Langsweg

 • Werkzaamheden van 25 september - 4 oktober
 • Maximum snelheid 50 km/uur

Nabij Oude Twentseweg

 • Werkzaamheden van 7 - 11 oktober
 • Maximum snelheid 50 km/uur

Nabij Arendshorstbrug – Spoorbrug

 • Werkzaamheden van 14 oktober - 8 november
 • Halvebaanafzetting van 14 oktober - 1 november