Ter inzage legging Plan in Hoofdlijnen N344 Oude Molen

Gepubliceerd op 8 januari 2018

Ter inzagelegging

van het Ontwerpplan in Hoofdlijnen N344Deventer- Holten, Oude Molen.

Waarom dit ontwerpplan?

De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werken wij op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel.

De kruising van de provinciale weg N344 Deventer-Holten met de Oostermaatsdijk en de Oude Molenweg is een verkeersongevallen concentratiepunt. Daarom is de provincie Overijssel samen met de gemeente Deventer een planstudie gestart naar maatregelen die de verkeersveiligheid sterk zullen verbeteren.

De meest effectieve maatregel met het grootste draagvlak is een rotonde op het kruispunt en een bebouwde kominrichting van het wegvak ter hoogte van het buurtschap Oude Molen. Deze voorkeursvariant is beschreven in het Ontwerpplan.

Wat ligt er ter inzage?

Van 1 mei tot en met 12 juni 2017 lagen de volgende documenten ter inzage:

Situatietekeningen aanleg rotonde en inrichting bebouwde kom: