Over het project Rondweg Weerselo

Gepubliceerd op 28 september 2017

Traverse door Weerselo

Met de plannen om een rondweg aan de oostelijke kant van de Twentse plaats Weerselo aan te leggen wordt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Weerselo straks verbeterd.
De provincie voert dit project uit in nauw overleg met de gemeente Dinkelland. De verkenning en de planstudie zijn afgerond. De provincie is nu aan zet om het ontwerp definitief te maken en de benodigde gronden aan te kopen. De gemeente gaat de planologische voorbereidingen opstarten en het ontwerp maken voor de herinrichting van de Bisschopstraat.

Op de website van de gemeente Dinkelland www.mijnweerselo.nl vind u meer informatie over het project.