Grondaankoop

Gepubliceerd op 2 oktober 2017

Om de plannen voor de N34 uit te kunnen voeren is grond nodig. Momenteel zijn wij met alle betreffende grondeigenaren in gesprek over het minnelijk, vrijwillig, aankopen van grond. Met een aantal eigenaren is inmiddels een koopovereenkomst gesloten.