Bestemmingsplan

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Deelplan A - J.C. Kellerlaan (exclusief kruising) - Grens Drenthe

Onderstaande documenten vormen het volledige ontwerp-bestemmingsplan. U kunt de bestanden openen of downloaden door op de tekst te klikken.

Toelichting (pdf, 16 MB)

Regels (pdf, 2,3 MB)

Verbeelding blad_1 (pdf, 517 kB)

Verbeelding blad_2 (pdf, 435 kB)

Bijlage 1 - Aanvulling op de MER (pdf, 1,7 MB)

Bijlage 2 - Milieueffectrapportage (MER) deelplan B (pdf, 5,3 MB)

Bijlage 3 - Bodemonderzoek (pdf, 657 kB)

Bijlage 4 - Natuuronderzoek (pdf, 10 MB)

Bijlage 5 - Akoestisch_onderzoek (pdf, 15 MB)

Bijlage 6 - Luchtkwaliteitonderzoek (pdf, 2,2 MB)

Bijlage 7 - Groeidocument_water (pdf, 3,4 MB)

Bijlage 8 - Archeologisch onderzoek (pdf, 17 MB)

Bijlage 9 - Externe veiligheid (pdf, 1,1 MB)

Bijlage 10 - Beeldkwaliteitplan (pdf, 9,1 MB)

Bijlage 11 - Passende_Beoordeling (pdf, 5,4 MB)

Bijlage 12 - Nota van antwoord_eerste_ronde (pdf, 191 kB)

Bijlage 13 - Overzicht wijzigingen_eerste_ronde (pdf, 118 kB)

Deelplan B - Witte Paal - J.C. Kellerlaan (inclusief kruising)

Onderstaande documenten vormen het volledige ontwerp-bestemmingsplan. U kunt de bestanden openen of downloaden door op de tekst te klikken.

Toelichting (pdf, 16 MB)

Regels (pdf, 2,2 MB)

Verbeelding blad_1 (pdf, 1 MB)

Verbeelding blad_2 (pdf, 1,5 MB)

Bijlage 1 - Aanvulling_op_de_MER (pdf, 1,7 MB)

Bijlage 2 - Milieueffectrapportage (MER)_deelplan_B (pdf, 5,3 MB)

Bijlage 3 - Bodemonderzoek (pdf, 657 kB)

Bijlage 4 - Natuuronderzoek (pdf, 10 MB)

Bijlage 5 - Akoestisch_onderzoek (pdf, 15 MB)

Bijlage 6 - Luchtkwaliteitonderzoek (pdf, 2,2 MB)

Bijlage 7 - Groeidocument_water (pdf, 3,4 MB)

Bijlage 8 - Archeologisch onderzoek (pdf, 17 MB)

Bijlage 9 - Externe_veiligheid (pdf, 1,1 MB)

Bijlage 10 - Passende_beoordeling (pdf, 5,4 MB)

Bijlage 11 - Nota_van_antwoord_eerste_ronde (pdf, 394 kB)

Bijlage 12 - Overzicht_wijzingen_eerste_ronde (pdf, 125 kB)

Bijlage 13 - Beeldkwaliteitplan (pdf, 9,1 MB)