Documenten

Gepubliceerd op 2 oktober 2017

Hieronder vindt u documenten die het resultaat zijn van verschillende onderzoeken uit de plan- en voorbereidingsfase van het project. Rechts op deze pagina staat informatie naar aanleiding van de gehouden marktconsultatie met aannemers en daaronder informatie over de tijdelijke maatregel bij sportpark de Boshoek.

Geluidsonderzoek

Mei 2015: Akoestisch onderzoek Witte Paal - Coevorden (pdf, 15 MB)

Saneringsprogramma

Onderstaande documenten vormen samen het ontwerp-saneringsprogramma. De stukken lagen ter inzage van 30 september t/m 10 november 2015 op het gemeentehuis van de gemeente Hardenberg.

Advertentie vaststellen saneringsprogramma N34 (pdf, 60 kB)

Definitief geluidsrapport N34 Witte Paal - Drentse grens d.d. mei 2015 (pdf, 15 MB)

Formulier-UK-S N34 deelplan A versie 2015 (pdf, 1,9 MB)

Adressenlijst behorende bij vraag 4 van het formulier UK-S Deelplan A (pdf, 32 kB)

Bijlage behorende bij vraag 5c (deelplan A) (pdf, 57 kB)

Formulier-UK-S N34 deelplan B versie 2015 (pdf, 1,9 MB)

Adressenlijst behorende bij vraag 4 van het formulier UK-S Deelplan B (pdf, 70 kB)

Definitief voorkeursalternatief

Ontwerpnota

Reactienota

Voorlopig ontwerp

MER

Plan in Hoofdlijnen