Parallelweg Schansdijk

Gepubliceerd op 1 maart 2018

Vooruitlopend op de werkzaamheden van de N307 Roggebot - Kampen wordt eerst de parallelweg tussen Kampen en sportpark Schansdijk aangelegd. De nieuwe parallelweg zorgt voor een veilige verbinding voor fietsers naar sportpark Schansdijk. Het nieuwe sportpark ontsluit nu gelijkvloers op de N307 en dat zorgt voor onveilige situaties. In de verkenning is onderzoek gedaan naar oplossingen daarvoor. Daaruit is de aanleg van een parallelweg als beste naar voren gekomen. Dit past binnen de grote werkzaamheden van de N307. De provincie gaat samen met de gemeente de voorbereiding uitvoeren.