(ontwerp)Plan in Hoofdlijnen

Gepubliceerd op 15 oktober 2018

Het (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen ligt ter inzage

Uit de planuitwerking voor het verbeteren van N307 Roggebot – Kampen is een nieuwe voorkeursoplossing naar voren gekomen. Dit noemen we het Referentieontwerp. Deze voorkeursoplossing van de provincies staat omschreven in dit (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen.

U kunt het (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen voor de N307 Roggebot – Kampen inzien van 15 oktober tot en met 26 november 2018. Het (ontwerp)Plan ligt ter inzage bij het provinciehuis in Zwolle en Lelystad en de gemeentehuizen van Kampen en Dronten. Maak voor het inzien van het (ontwerp)Plan bij de gemeenten vooraf een afspraak. U kunt het (ontwerp)Plan in de rechterkolom downloaden.

U kunt reageren op het (ontwerp)Plan

Mocht u het niet eens zijn met het plan of aanvullende inzichten hebben dan kunt u een reactie indienen. Wij ontvangen deze bij voorkeur digitaal. U kunt uw reactie voorzien van datum, naam, postadres en woonplaats zenden aan n307@flevoland.nl onder vermelding van "Reactie (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen N307". U kunt hem ook sturen naar het projectteam N307 Roggebot – Kampen, ter attentie van Gerrit Kuper, Postbus 55, 8200 AB in Lelystad. Zorgt u ervoor dat uw reactie uiterlijk 26 november 2018 in ons bezit is.

Alle reacties worden verwerkt in een reactienota. Hierin wordt gemotiveerd aangegeven waarom een reactie wordt overgenomen of afgewezen. Deze nota krijgt tegelijkertijd met de definitieve vaststelling van het Plan in Hoofdlijnen een openbare status.