Afsluitingen en omleidingen werkzaamheden N737 innovatieroute

Gepubliceerd op 15 juli 2019

(Dit bericht is aangepast op 11 juli 2019)

De werkzaamheden aan de N737 duren van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 13 oktober 2019. Om de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk te hinderen zijn de werkzaamheden opgesplitst in 2 fasen.

Fase 1: 11 juni – 2 augustus

Fase 1 begint op dinsdag 11 juni en duurt tot vrijdag 2 augustus. In deze periode vinden er werkzaamheden plaats vanaf de komgrens Enschede tot aan de rotonde Technology Base en tussen kruispunt Frans op den Bult en de Hoofdstraat in Deurningen. Alle omleidingen worden met borden aangegeven.

N737 tussen komgrens Enschede en rotonde Technology Base
Omleidingen gaan via de N342, A1, N733, A35 en visa versa. Extra reistijd 15 minuten.

N737 tussen kruispunt Frans op den Bult en de Hoofdstraat in Deurningen
Omleidingen gaan via Oldenzaal en vice versa. Verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van 15 minuten.

Fase 2: Begin september – medio oktober

De uitvoering van fase 2 is met twee weken uitgesteld en begint op maandag 9 september (week 37) en duurt tot 13 oktober (week 41). In eerdere berichtgeving staat vermeld dat de uitvoering begint op 26 augustus en zou duren tot 29 september.

De N737 is dan afgesloten tussen de rotonde Technology Base en de kruising met de N342 ter hoogte van Hotel restaurant Frans op den Bult. De omleidingen voor het verkeer vanaf Frans op den Bult richting Enschede gaan via de N342, A1, N733 en omgekeerd.

De omleiding vanuit Hengelo richting Enschede via de A1 en de A35 en omgekeerd. De extra reistijd bedraagt op dit gedeelte ongeveer 15 minuten.

Toegankelijkheid

Gedurende de hele periode van werkzaamheden zijn alle aanliggende bedrijven gewoon bereikbaar.