Onderzoek door Deltares en TNO

Gepubliceerd op 11 november 2019

Stand van zaken onderzoek

Onderzoeksbureau Deltares en TNO onderzoeken de oorzaak van de schades aan woningen en panden langs het kanaal. Deltares onderzoekt wat er allemaal in de bodem aan de hand is en wat mogelijk schade kan veroorzaken. TNO doet onderzoek naar de schade aan de gebouwen. Dit doen ze door 27 panden die verspreid liggen tussen Daarlerveen en Mariënberg uitgebreid te analyseren. Per schade wordt bekeken door wat voor een type beweging deze is veroorzaakt. Dit kan zijn door trillingen, veranderingen in de ondergrond of een te hoge belasting van constructies zoals een op- of aanbouw.

De resultaten van het onderzoek van TNO worden vervolgens gekoppeld aan de onderzoeksresultaten van Deltares. Hierdoor kan per schade worden bepaald waardoor deze waarschijnlijk is ontstaan. De reden om 27 panden langs het hele traject zo uitgebreid te analyseren is dat de onderzoeksbureaus en de commissie van deskundigen verwachten dat er hierdoor eerste (globale) conclusies kunnen worden getrokken.

Eerste resultaten en verder verloop

Deltaris en TNO hebben inmiddels de eerste resultaten gereed en besproken met de commissie van deskundigen. De komende tijd gaan Deltaris en TNO verder met het onderzoek en verwerken de eerste reacties van de commissie. De verwachting is dat Deltaris en TNO begin 2020 de eerste, definitieve resultaten aanbieden aan de commissie van deskundigen. Na beoordeling van deze resultaten brengt de commissie een openbaar advies uit aan Gedeputeerde Staten. Dit is naar verwachting in de tweede helft van januari 2020. Gedeputeerde Staten nemen daarna een besluit over het vervolg. Zodra er concrete data bekend zijn zullen we alle betrokken eigenaren hier over informeren.