Onderzoek naar schades langs kanaal Almelo–De Haandrik

Gepubliceerd op 12 november 2019

Almelo de Haandrik
kanaal almelo - de haandrik

Onderzoek naar schades bij kanaal Almelo–De Haandrik

Sinds midden 2018 ontvangt de provincie steeds meer schademeldingen van bewoners en ondernemers langs kanaal Almelo – De Haandrik. De huizen en panden langs het kanaal hebben scheuren in de muren, verzakken of hebben wateroverlast. Dit is reden voor de provincie om onderzoek te doen naar de oorzaak van deze schades. Onderzoeksbureau Deltares en TNO voeren het onderzoek uit. Een klankbordgroep met omwonenden en een onafhankelijke deskundigencommissie adviseren de provincie over de onderzoeksopzet en de uitvoering daarvan. In begin 2020 zijn de eerste globale resultaten bekend.

Contact

Met vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met het Overijssel Loket:
Telefoon: 038 499 88 99
Mail: schade.adh@overijssel.nl

Onderzoek door Deltares en TNO

Onderzoeksbureau Deltares en TNO onderzoeken de oorzaak van de schades aan woningen en panden langs het kanaal. Deltares onderzoekt wat er allemaal in de bodem aan de hand is en waardoor iets veroorzaakt kan zijn. Hierbij kijken ze onder andere naar de impact van baggerwerkzaamheden en het inbrengen van damwanden. Ook wordt gekeken naar de effecten van bijvoorbeeld verkeersdrempels, wijzigingen van het waterpeil, zwaar vrachtverkeer en het gebruik van het kanaal door schepen. Het doel van dit alles is te achterhalen wat de oorzaak van de schades kan zijn. Lees verder over het onderzoek

Vergoeding van schades

Uit het onderzoek wordt vervolgens opgemaakt wie verantwoordelijk is voor de ontstane schade en wat er moet gebeuren om nieuwe schade te voorkomen. Als provincie vergoeden wij de schade die veroorzaakt is door onze werkzaamheden aan het kanaal of onze wegen langs het kanaal. Meer informatie over vergoeding van schades

Veilig wonen

Als provincie en gemeenten vinden we het van groot belang dat bewoners en ondernemers zich veilig voelen in hun woningen en panden. Daarom laten we alle huizen, waarvan bewoners aangeven zich onveilig te voelen of waarvan bekend is dat er grote schade is, regelmatig controleren. Lees verder over veilig wonen

Schade melden

Heeft u ook schade aan uw woning, maar heeft u dat nog niet bij de provincie gemeld? Dat kan alsnog. Schademeldingen nemen wij mee in het onderzoek. Elke melding kan helpen om achter de oorzaak/oorzaken van schades te komen.

Als u schade wilt indienen, kan dit via de website van de provincie: www.overijssel.nl/schade.

Let op: Als u tussen 2011 en nu al een schademelding heeft ingediend en van de provincie een bevestiging ontvangen, dan hoeft u zich nu niet opnieuw te melden. Uw claim is bekend en wordt meegenomen in dit onderzoek.

Inlooppunt in Vroomshoop

Informatiepunt Almelo De Haandrik

Heeft u als bewoner vragen over het onderzoek of de werkzaamheden aan het kanaal? Kom dan naar het Inlooppunt aan de Schoolstraat 14 in Vroomshoop. Het Inlooppunt is iedere werkdag geopend van 9:00 tot 16:00 uur.

Actueel

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het kanaal, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief door een mail te sturen aan schade.adh@overijssel.nl.

Er zijn geen actuele nieuwsberichten.

Vervangen van damwanden

Uit onderzoek blijkt dat delen van de damwanden in Vriezenveen, Daarlerveen en Vroomshoop sneller aan vervanging toe zijn dan verwacht. De damwanden zijn op drie locaties minder dik door aantasting van het staal. Hierdoor loopt de stabiliteit terug. Voor een veilig gebruik en onderhoud van de berm is het belangrijk om nu maatregelen te nemen. Meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden kijk op: www.overijssel.nl/damwandenkanaal