Aan het Werk in de Slimme Verkeersregeltechniek

Gepubliceerd op 3 december 2018

De wereld van de mobiliteit verandert snel. Dit wordt sterk ingegeven door technologische ontwikkelingen. In het partnership Talking Traffic werken gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een groot aantal bedrijven aan een nieuwe generatie verkeerslichten: intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen.

De komende jaren zullen veel nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld op het gebied van de slimme verkeersregeltechniek de iVRI. Na plaatsing moeten deze ook worden onderhouden, beheerd en doorontwikkeld, terwijl de deskundigheid en capaciteit op het gebied van deze systemen in Nederland niet voldoende is bij de wegbeheerders en bedrijven. Daarom is er nu en in de komende jaren veel behoefte aan gemotiveerde nieuwe krachten op dit specifieke en uitdagende vakgebied, mensen met een frisse blik en nieuwe kennis.

Team Slimme Verkeersregel Techniek is de naam die aan de groep deelnemers in dit traject hangt. De deelnemers aan het programma kunnen met deze naam een status geven aan het gehele traject en bij de werkervaringsplaatsen aangeven dat ze lid zijn van ‘Team Slimme Verkeersregel Techniek.

Contact

Projectleider

Alex Smienk

a.smienk@overijssel.nl

Opleidingscoördinator

Erik Wegh

ewegh@me.com

Wat staat er op de rol?

logo team svt

Overijssel werkt in dit opleidingsproject samen met een brede coalitie van partners die allemaal een eigen, uniek en onmisbaar steentje bijdragen aan het vernieuwen en verbeteren van mobiliteit met de focus op de verkeersregeltechniek.

Aan het werk in de slimme techniek

ivri samrt mobility groep

Sinds 1 oktober zijn deze 13 kersverse verkeerskundigen in opleiding gegaan met de lancering van het team ‘Aan het Werk in de Slimme Verkeersregeltechniek’.