Aan het Werk in de Slimme Verkeersregeltechniek

Gepubliceerd op 9 april 2019

Aan het werk in Smart Mobility

De provincie Overijssel wil werkzoekenden graag aan het werk helpen. Daarvoor is onder meer het opleidingstraject ‘Aan het werk met Smart Mobility’ opgezet, in samenwerking met de verschillende partners en Werkgeversservicepunt (samenwerking 14 regiogemeenten en UWV). De deelnemers aan dit opleidingstraject voor zij-instromers volgen drie maanden colleges op het gebied van slimme mobiliteit en zijn lid van ‘Team Slimme Verkeersregeltechniek'.

Wat is slimme verkeersregeltechniek?

Bij slimme verkeersregeltechniek gaat het om het benutten van kansen die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden. Denk aan digitale verkeersinformatie en uiteindelijk ook aan zelfrijdende auto’s. Ander voorbeeld is het moderniseren van verkeersmanagement en het beheren van de fysieke infrastructuur.

Waarom bestaat dit traject?

In het partnership Talking Traffic werken ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, en een groot aantal bedrijven onder andere aan intelligente verkeersregelinstallaties (iVRi’s) die data uitzenden naar voertuigen en fietsers en van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen. Deze installaties moeten worden onderhouden, beheerd en doorontwikkeld. Om deskundigheid hiervoor te vergroten zijn nieuwe verkeerskundigen opgeleid; professionals die werken aan een slimme en goede doorstroming op wegen in Nederland, met gebruikmaking van nieuwe informatietechnologie die steeds meer beschikbaar is: onder de noemer Smart Mobility.

Contact

Projectleider

Alex Smienk

a.smienk@overijssel.nl

Opleidingscoördinator

Erik Wegh

ewegh@me.com

9 leden ‘Slimme Verkeersregeltechniek’ gecertificeerd

Gecertificeerden en programmateam iVRI's

Eind maart 2019 ontvingen 9 deelnemers van ‘Team Slimme Verkeersregeltechniek’ het eindcertificaat. De deelnemers aan dit opleidingstraject voor zij-instromers hebben drie maanden colleges gevolgd op het gebied van slimme mobiliteit. Daarna hebben zij drie maanden werkervaring opgedaan bij adviesbureaus en overheden. Zij zijn nu klaar om als adviseur slimme verkeersregeltechniek aan de slag te gaan.