Glad in Overijssel

Gepubliceerd op 13 februari 2018

Alles over gladde wegen en de bestrijding daarvan

De provincie Overijssel probeert de provinciale wegen onder winterse omstandigheden zo goed mogelijk begaanbaar te houden. Soms is het niet mogelijk om gladheid te voorkomen, maar in ieder geval de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken. Het doel van de provincie is het bereiken van een optimale bereikbaarheid onder veilige omstandigheden voor weggebruikers.

Een paar cijfers en feiten

In de winter van 2015-2016 is in totaal 38 keer gestrooid en 2.730.000 kilo zout gebruikt. In de winter van 2016-2017 is tot nu toe 36 keer gestrooid en 2.540.000 kilo zout gebruikt.

fietser heeft het koud
Winterse taferelen verwacht

De eerste strooiacties zijn al weer geweest.

zoutstrooien
Strooizout ligt klaar

In totaal ligt strooizout met een opslag van capaciteit van ca. 2.000 ton.

Duurzaamheid

Overijssel:

  • strooit preventief met natzout (met minder zout zelfde resultaat)
  • voert zout per schip aan (150 trailers vol dus, minder milieu belastend)
  • koopt strooiers die zo mogelijk uit duurzame materialen bestaan
  • vangt spoelwater op voor hergebruik
  • programmeert complexe routes via GPS (minder zoutverbruik)
  • stemt routes slimmer af met andere wegbeheerders

Contact en informatie

Heeft u vragen en opmerkingen: mail naar WK@overijssel.nl of bel 038 499 70 00.

Gladheidsmeldsysteem

meldsysteem

De provincie beschikt over een eigen gladheidsmeldsysteem. Op 16 plaatsen verdeeld over de provincie zijn meetstations aangelegd (weerhutten). Via sensoren in het wegdek worden de temperaturen in de gaten gehouden. Naast de wegdektemperaturen worden allerlei waarden gemeten zoals, temperatuur lucht, luchtvochtigheid, geleidbaartheid, aanwezige restzout, dauwpunt en neerslag. De dienstdoende coördinator kan met deze gegevens ondersteund door meteo beslissen of er wel of niet wordt gestrooid.

Wegenzout en zoutoplossing NaCI

zout

De provincie beschikt over 3 grote steunpunten met een opslag capaciteit van ca. 2.000 ton. Er is een zoutcontract afgesloten met een leverancier welke een 200% naleveringsverplichting heeft op de totale opslagcapaciteit dus 4.000 ton. Naast deze zoutopslagen beschikt de provincie nog over een strategische voorraad van 4.400 ton. Dit ligt in een opslagloods aan de IJssel bij Zwolle en is in twee schepen aangevoerd (dit zijn 150 trailers vol).

Het weer....

meteoroloog

Het weerbureau heeft een ondersteunende rol. Naast het leveren van actuele neerslagbeelden, satelietbeelden en weerkaarten, wordt de meetgegevens per van alle meetstations naar het weerbureau verstuurd en omgezet naar een voorspellingsmodel 3 tot 6 uur vooruit. De meteoroloog is 24 uur per dag bereikbaar voor specifieke ondersteuning en advies.

Let op bij bruggen en viaducten

gladde brug

Bruggen en viaducten zijn vaak sneller glad doordat ze sneller afkoelen en er condensatie ontstaat. Voor weggebruikers is dit erg verraderlijk bij de eerste temperatuurschommelingen onder nul. Vaak worden bruggen dan ook vooraf preventief gestrooid. De stalen brug bij Kampen (Molenbrug over de IJssel) heeft een eigen sproeiinstallatie. Bij temperaturen van + 0,2 graden gaat de sproei-installatie van het brugdek werken.