Glad in Overijssel

Gepubliceerd op 22 augustus 2019

Gladde wegen en de bestrijding daarvan

De provincie Overijssel probeert de provinciale wegen onder winterse omstandigheden zo goed mogelijk begaanbaar te houden. Soms is het niet mogelijk om gladheid te voorkomen. In dat geval worden de gevolgen hiervan zoveel mogelijk beperkt. De provincie wil voor iedereen een optimale bereikbaarheid onder veilige omstandigheden.

Contact

Heeft u vragen en opmerkingen:

Telefoonnummer: 038 499 88 99 (tijdens kantooruren)
E-mailadres: WK@overijssel.nl

Gladheidsmeldsysteem

meldsysteem aan een weg

De provincie beschikt over een eigen gladheidsmeldsysteem. Op 16 plaatsen verdeeld over de provincie zijn meetstations aangelegd (weerhutten). Via sensoren in het wegdek wordt de temperatuur gemeten. Naast de wegdektemperaturen worden ook de temperatuur van de lucht, luchtvochtigheid, geleidbaarheid, aanwezige restzout, dauwpunt en neerslag gemeten. De dienstdoende coördinator kan met deze gegevens, ondersteund door het weerbureau beslissen of er wel of niet wordt gestrooid.

Wegenzout

tractor zout aan het scheppen

De provincie beschikt over 3 grote steunpunten met een opslag capaciteit van ca. 2.000 ton zout. Er is een zoutcontract afgesloten met een leverancier. Naast deze zoutopslagen beschikt de provincie nog over een strategische voorraad van 4.400 ton. Dit ligt in een opslagloods aan de IJssel bij Zwolle en is in twee schepen aangevoerd.

Het weer....

meteoroloog wijst naar een scherm met weerafbeeldingen

Het weerbureau heeft een ondersteunende rol. Naast het leveren van actuele neerslagbeelden, satellietbeelden en weerkaarten, worden de meetgegevens van alle meetstations naar het weerbureau verstuurd en omgezet naar een verwachtingsmodel van 3 tot 6 uur vooruit. De meteoroloog is 24 uur per dag bereikbaar voor specifieke ondersteuning en advies.

Bruggen en viaducten

ijs op een brug (glad)

Bruggen en viaducten zijn vaak sneller glad doordat ze sneller afkoelen en er condensatie ontstaat. Voor weggebruikers is dit erg verraderlijk bij de eerste temperatuurschommelingen onder nul. De stalen brug bij Kampen (Molenbrug over de IJssel) heeft een eigen sproei installatie voor het brugdek. Bij een temperatuur van + 0,2 graden gaat deze sproei-installatie werken.

Duurzaamheid

Overijssel:

  • strooit preventief met natzout (met minder zout zelfde resultaat)
  • voert zout per schip aan (150 trailers vol dus, minder milieu belastend)
  • koopt strooiers die zo mogelijk uit duurzame materialen bestaan
  • vangt spoelwater op voor hergebruik
  • programmeert complexe routes via GPS (minder zoutverbruik)
  • stemt routes slimmer af met andere wegbeheerders