Verkeer en Vervoer

Gepubliceerd op 11 september 2019

Reizen naar, door en vanuit Overijssel kan op veel manieren. Het liefst zo makkelijk en duurzaam mogelijk. Dit betekent dat er regelmatig aan de weg getimmerd wordt voor onderhoud en veiligheid. Daarbij is het nodig om slim om te gaan met de ruimte die er is. Zo ontstaan er nieuwe ideeën en manieren voor samenwerking in het vervoer. De ontwikkelingen op dit gebied zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en economische groei in Overijssel.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Telefoon: 038 499 80 00

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 70 00

Werk aan de weg

Overzicht van onderhoud aan wegen en bruggen.
Bekijk de nieuwe Kaart van werk aan de weg

Wegenprojecten

Aanleg van nieuwe voorzieningen om vervoer over weg en water goed te laten verlopen (infrastructuur).

Openbaar vervoer

Overijssel werkt aan goede bereikbaarheid en betaalbaar, comfortabel en duurzaam reizen per trein en (buurt)bus. Regiotreinen, streek- en stadsbussen en buurtbussen rijden in opdracht van de provincie. Daarnaast zijn er ideeën voor openbaar vervoer van en naar dorpen en buurtschappen.

Varen in Overijssel

Download de laatste vaarwaterkaarten van alle Overijsselse vaarwater-regio's, bekijk het overzicht van provinciale brug- en sluistijden en zie het overzicht van actuele vaarwegprojecten en onderhoud aan kanalen.

Buurtbus oprichten

Vrijwillige buurtbusverenigingen maken buurtbussen mogelijk. Zo blijven ook de kleine kernen bereikbaar. Een nieuwe buurtbus oprichten? Maak dan een afspraak of stel uw vragen per mail aan postbus@overijssel.nl. Voor de inzet van vrijwilligers kunt u subsidie aanvragen via het Loket.

Verkeersveiligheid

Het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid Overijssel 2017-2020 (pdf, 6,5 MB) richt zich op scholieren, fietsers, rijden onder invloed, snelheid en weginrichting. Het laat bijvoorbeeld zien welke gevolgen appen tijdens het rijden heeft. Of wat je niet meer kan na twee biertjes.

Overstappen met Blauwnet

Regionale treinen zijn blauw. Zo kunt u zien bij welke treinen u kunt overstappen zonder in- en uit te checken. Stapt u over tussen regionale treinen en bussen? Dan betaalt u geen opstaptarief (basistarief) meer.

Meer informatie over de regionale treinen vindt u op Blauwnet.nl.

Logistiek

Bijna alle bedrijven hebben dagelijks te maken met goederenvervoer en logistiek. De ontwikkelingen binnen deze sector zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en economische groei in Overijssel. Om de logistiek duurzamer te maken in de sector goederenvervoer is de Strategisch Logistieke Alliantie opgericht.

Slimme verplaatsing

Minder autogebruik geeft minder uitlaatgassen. Overijssel doet mee aan het rijksprogramma Beter Benutten en werkt samen met de provincie Gelderland aan slimme verplaatsing (Smart Mobility). Dat betekent makkelijk, minder vervuilend en energiezuinig overstappen tussen verschillende vervoermiddelen.

Waar wordt er gestrooid?

Gladheidsbestrijding in Overijssel

Wanneer wordt er gestrooid?

Via Twitter wordt een specifiek bericht verstuurd voor heel Overijssel of per deel (Oost- en West Overijssel).

Twitter logo @ProvOverijssel

Kaart met strooiroutes in Overijssel