Risicokaart

Gepubliceerd op 19 maart 2018

De Risicokaart is een interactieve plattegrond met informatie over risicolocaties.

Start de Risicokaart

Start de Risicokaart Prof (inlognaam vereist)

De risicokaart is een communicatie instrument. De risicokaart wordt onder andere door uw gemeente gebruikt om u te informeren over risico’s in uw omgeving. Op de kaart staan meerdere soorten risico’s, zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen, overstromingsrisico’s, de mogelijkheid van een luchtvaartongeval of een natuurbrand. Daarnaast gebruikt de overheid de risicokaart voor het maken van beleid, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe woonwijk of industrieterrein en voor de hulpverlening. De wet bepaalt de aard van de getoonde informatie. Gemeenten, rijk, waterschappen en provincie leveren gegevens en zijn daarvoor verantwoordelijk. De provincie(s) beheren de risicokaart.

Voortdurend worden gegevens toegevoegd of aangevuld om een actueel beeld te geven van de risicosituatie in uw leefomgeving. De Risicokaart Prof toont naast de objecten van de risicokaart voor de burger aanvullende informatie voor overheden die mogelijk niet openbaar is. Om de risicokaart Prof te raadplegen moet u beschikken over een inlognaam en een Wachtwoord dat u kunt aanvragen bij de functioneel beheerder van de risicokaart bij de provincie Overijssel.

Vragen over de Risicokaart?

Als u vragen of opmerkingen heeft over de Risicokaart kunt u contact opnemen met R.J. van den Anker, telefoon 038 499 94 82, e-mail rj.vd.anker@overijssel.nl.


Kijk ook op website Risicokaart.nl

Nederland Veilig