Regionale Veiligheid

Gepubliceerd op 19 november 2014

Het begrip veiligheid komt u op meerdere terreinen tegen. Het gaat om beperking van risico's als gevolg van de productie, verwerking, opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Een structurele aanpak van de verkeersonveiligheid is van belang om een daling van het aantal doden en gewonden in het verkeer te halen. Het in toom houden van water is een belangrijke opgave, daarom wordt er veel gedaan aan hoogwaterbeheersing. Ook de aanpak van criminaliteit blijft belangrijk.

Risicokaart

De risicokaart is een interactieve plattegrond met informatie over risicolocaties.

Externe veiligheid

Beperking risico's als gevolg van de productie, verwerking, opslag en transport van gevaarlijke stoffen.

Verkeersveiligheid

Een structurele aanpak van de verkeersonveiligheid blijft noodzakelijk om een daling van het aantal doden en gewonden in het verkeer te halen.

Waterveiligheid

Het wordt steeds moeilijker het water in toom te houden. De provincie is daarom volop bezig met hoogwaterbeheersing.

Bestuurlijke aanpak criminaliteit

Hoe kan de provincie Overijssel voorkomen dat door het verlenen van een vergunning, het verstrekken van subsidie of het verlenen van een overheidsopdracht (aanbesteding) ongewild criminele activiteiten mogelijk worden gemaakt.