Pachten gronden

Gepubliceerd op 3 oktober 2017

De provincie bezit een groot aantal landbouwpercelen die zij tijdelijk verpacht. Elk jaar van 1 juli tot en met 30 september kunt u belangstelling aangeven om voor het er op volgende jaar voor uitgifte in pacht in aanmerking te komen.  In die periode staat op deze pagina het formulier om belangstelling te registreren.

Uitgangspunten

In het beleid- en uitvoeringskader tijdelijk beheer (pdf, 67 kB) staat alle informatie over het pachten van deze gronden. Het beleidsstuk kan aan minimale veranderingen onderhevig zijn (maatwerk pachter). 
Een perceel wordt maximaal 3 jaar aan dezelfde pachter verpacht. Er is geen sprake van een automatisch recht op 3 jaar pacht, het kan ook beperkt zijn tot 1 of 2 jaar. Het invullen van het formulier geeft geen recht op het pachten van een perceel.  De provincie behoudt zich het recht voor ook buiten deze registratie om gegadigden te zoeken voor uitgifte van pachtgronden.

Uitvoering

Voor de uitvoering heeft de provincie rentmeesterskantoor Eelerwoude geselecteerd (e-mailadres: Grond.Overijssel@eelerwoude.nl of via telefoonnummer: 0547 72 70 19.
Eelerwoude stelt de pachtovereenkomsten op en informeert iedereen die het formulier heeft ingediend of zij in aanmerking komen voor uitgifte in pacht.


kavels

In het beleid- en uitvoeringskader tijdelijk beheer vindt u meer informatie over het pachten van grond van de provincie Overijssel. Het beleidsstuk kan aan minimale veranderingen onderhevig zijn (maatwerk pachter). Een perceel wordt maximaal 3 jaar aan dezelfde pachter verpacht. Er is geen sprake van een automatisch recht op 3 jaar pacht, het kan ook beperkt zijn tot 1 of 2 jaar.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u deze sturen naar Grond.Overijssel@eelerwoude.nl

of contact opnemen via telefoonnummer 0547-727019.