Hoe werkt pachten

Gepubliceerd op 1 oktober 2019

De pachtwet valt sinds 2007 voor een groot deel onder het Burgerlijk Wetboek. Pachtnormen worden jaarlijks aangepast. Een gespecialiseerd kantoor (rentmeesterij) regelt de pachtzaken voor Overijssel.

Aanbesteding Tijdelijk Beheer Gronden

Een werkgroep van team Grondzaken heeft met de Inkoopadviseurs van SSC-ONS intensief samengewerkt aan de Europese aanbestedingsprocedure. Het tijdelijk beheer van gronden is gegund aan Van Ameyde. De werkzaamheden voor tijdelijk beheer van gronden worden nu uitgevoerd door Eelerwoude. Eelerwoude zorgt voor een goede overdracht aan Van Ameyde.

Aanmelden voor pacht

  • U kunt zich ieder jaar opgeven van 1 juli tot en met 30 september.
    In die periode staat het aanmeldingsformulier klaar op deze site.
  • U meldt zich aan voor het aankomende jaar.
  • Uw aanmelding betekent niet dat u automatisch recht op pachten heeft. U laat met uw aanmelding weten dat u interesse heeft.
  • De provincie kan ook op andere manieren kandidaten zoeken voor uitgifte van pachtgronden.

Hoe lang kunt u pachten?

  • Een perceel wordt maximaal 3 jaar aan dezelfde pachter verpacht.
  • Er is geen automatisch recht op 3 jaar pacht, het kan ook beperkt zijn tot 1 of 2 jaar.

Hoe weet u of u in aanmerking komt?

Rentmeesterskantoor Van Ameyde laat elke aanmelder weten of hij in aanmerking komt voor uitgifte in pacht. Ook stelt het kantoor de pachtovereenkomsten op.

Wet- en regelgeving

In het Beleid- en uitvoeringskader tijdelijk beheer (pdf, 67 kB) staat alle informatie over het pachten van Overijsselse gronden. Het beleidsstuk kan hier en daar iets aangepast worden (dit heet maatwerk pachter).


Contact

Van Ameyde
Telefoon: 085 006 99 54
E-mail: info@pachtloket.net