Verkoop natuurgronden

Gepubliceerd op 28 november 2017

Particulieren en natuurorganisaties kunnen met natuur ingerichte grond kopen en beheren. Bij de verkoop stelt de provincie eisen aan het beheer. Voor informatie kunt u terecht bij Hofrijck Rentmeesters te Holten.

Beschikbare percelen

Perceel LNK00 AC 243 - 17.065 m2 in Lonneker (Twente)

luchtfoto van perceel LNK00 AC 243 Lonneker


Perceel LNK00 AC 253 - 10.905 m2 in Lonneker (Twente)

Luchtfoto van perceel LNK00 AC 253 Lonneker


Contact

Hofrijck Rentmeesters, Holten
Telefoonnummer: 0548 367779 
E-mailadres: info@hofrijck.nl

Subsidie

Via het Subsidiestelsel Natuur en Beheer kunt u een aanvraag voor subsidie doen. Ook vindt u hier meer informatie over de voorwaarden.

Jachtcontract

Er zijn percelen waar een jachtrecht op rust. Tegen een kleine vergoeding heeft een particulier of Wildbeheereenheid dan het recht op die grond te jagen. Dit ligt vast in een jachtcontract van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV). Deze contracten gelden meestal 6 of 12 jaar. Als het contract is afgelopen, beslist de eigenaar van de grond of er een nieuw contract komt of niet.