Maatschappelijke organisaties in het sociale domein

Gepubliceerd op 21 augustus 2013

Hieronder staan de maatschappelijke organisaties vermeld die actief zijn in het sociale domein.

Jeugd- en jongerenwerk

 • Scouting Overijssel: steunpunt voor de scoutingverenigingen in Overijssel.
 • Jeugdwerkbureau STAP: ondersteunen van jeugd- en jongerenwerk in Overijssel.
 • JOP: protestantse  jeugdorganisatie die kerkelijk jeugd- en jongerenwerk in Overijssel ondersteunt.
 • PJO: plattelandsvereniging voor en door jongeren.
 • YMCA Noord-Oost: ondersteunen van jeugd- en jongerenwerk.

Leefbaarheid platteland

 • OVKK: vereniging die zich sterk maakt voor de leefbaarheid van het platteland.
 • Stimuland: stichting die zich bezig houdt met duurzaamheid, ruimte, leefbaarheid en zorg op het platteland.

Zorg, sport en welzijn

 • Overijssels platform VG: belangenbehartiger van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Arcon: adviesorganisatie voor seniorenbeleid en vrijwilligerswerk.
 • Sportservice Overijssel: provinciaal servicepunt voor sport en bewegen.
 • Zorgbelang Overijssel: stichting die de zorgbelangen van de zorgvragers in Overijssel behartigt.
 • Platform Mantelzorg Overijssel: behartiger van de belangen van de mantelzorgers in Overijssel
 • Humanitas: stichting die zich inzet voor mensen die het alleen niet redden.
 • KCWO: stichting die eigen kracht van burgers stimuleert.
 • ProMo: stichting die zich vanuit levensbeschouwing met kennis en advies inzet voor mensen die het alleen niet redden.
 • BOO: belangenbehartiger van verschillende organisaties in het zorg- en welzijnsdomein
 • WGV Zorg en Welzijn: belangenbehartiger en kenniscentrum voor zorg- en welzijnsinstellingen.
 • Sensoor: telefoondienst voor mensen die een luisterend oor nodig hebben.

Speciale groepen

 • Zijactief: vrouwenorganisatie gericht op leren, ontmoeting en kennis uitwisseling.
 • Vrouwen van nu: vereniging met als doel de leefomgeving te versterken met de kracht van vrouwen.
 • SENtrum: belangenbehartiger voor ouderen.
 • Carree: vrouwenplatform voor ontmoeting, informatie-uitwisseling en netwerken.
 • IMAO: organisatie die zich inzet om de betrokkenheid van de Islamitische gemeenschap in Overijssel te vergroten.
 • MEE: ondersteunen eigen kracht van mensen met een beperking.