Kulturhus

Gepubliceerd op 25 maart 2008

Waar mensen samen komen gebeurt iets. Daar draait het om bij een Kulturhus. Nederland begint langzamerhand vertrouwd te raken met het Kulturhus-concept. Kulturhus is een Scandinavisch begrip en staat voor een veelzijdig gemeenschapscentrum waarbij meer wordt gedeeld dan alleen de voordeur. Vergaande samenwerking tussen participanten is de sleutel naar een goed Kulturhus. In 2000 is het concept geïntroduceerd in Overijssel, waarna het zich als een olievlek over Nederland heeft verspreid.

Kulturhus BorneEen Kulturhus is een voorziening onder één of meerdere daken in een dorp of stadswijk. Participanten in een Kulturhus hebben een gezamenlijke visie over de rol van de voorziening in het dorp of de wijk. Een gezamenlijk beheer en een gezamenlijke programmering zijn daarin de basis. Hoewel deze verregaande samenwerking niet altijd haalbaar is, ziet de provincie Overijssel er wel de duidelijke meerwaarde van en heeft daarom een stimuleringsregeling opgezet. Het Kulturhus is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van vitaliteit in dorpskernen en stadswijken.

De provincie Overijssel heeft de afgelopen jaren via verschillende subsidieregelingen geïnvesteerd in de haalbaarheid, realisatie en (ver)bouw van tientallen Kulturhusen. Deze impuls is beëindigd en teruggebracht tot de  experimentenregeling voor vernieuwende elementen/functies bij bestaande kulturhusen.

Op de kaart is een overzicht te zien van de Kulturhusen en Multifunctionele Accomodaties (mfa's) die óf in bedrijf zijn óf in ontwikkeling.