Zelfstandig leven en gezond bewegen, subsidie


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen, bedrijven, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de sociale kwaliteit in Overijssel. Het gaat vooral om de zelfredzaamheid van inwoners van Overijssel.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Advies en verkenning bij een project sociale kwaliteit.
    Toelichting: hierbij gaat het bijvoorbeeld om haalbaarheidsonderzoeken of adviezen van experts om een kansrijk sociale kwaliteit project startklaar te maken of door te ontwikkelen.
  2. De uitvoering van een project sociale kwaliteit.
    Dit is een project waarbij een dienst of een product tot stand wordt gebracht en het zelf organiserend vermogen van inwoners wordt versterkt.

Informatie over de subsidie

Meer informatie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380