Leefbare kleine kernen, subsidie


Voor wie

Gemeenten en waterschappen in Overijssel.

Wat

Subsidie voor het versterken van de ruimtelijke en sociale kwaliteit, identiteit en leefbaarheid van kleine kernen in Overijssel. Een kleine kern heeft maximaal 15.000 inwoners.

Waarvoor

Het uitvoeren van maatregelen die zichtbaar en tastbaar zijn (dus geen plan- en procesvorming) in het bebouwde gebied.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380