Een leven lang bewegen en inclusie

Gepubliceerd op 20 juli 2018

Aanmelden

U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 27 juli aanmelden.

Ga naar het formulier om u aan te melden.

Contact

E-mailadres: Socialekwaliteit@overijssel.nl

Waar en wanneer?

Donderdag 2 augustus 2018 
14.00 – 19.00 uur
Diekmanhal Enschede J.J. van Deinselaan 22

Programma 2 augustus 2018

14:00-14:30 uur:  Ontvangst

14:30-15:00 uur:  Aftrap door Bert Boerman, gedeputeerde provincie
                            Overijssel, Samantha Dinsbach directeur GGD Twente,
                            Niels van den Berg wethouder Gemeente Enschede, 
                            Ingo Bullermann Neue Chance Berlin

15:00-16:00 uur:  Keuze uit 3 workshops

16:00-16:30 uur:  Pauze en gelegenheid tot omkleden

16:30-17:00 uur:  Meedoen met de Social Inclusion Games: Frisbeeën,
                            de sociaalste sport ter wereld

17:00-17:30 uur:  Opfrismoment

17:30-18:30 uur:  Social Inclusion Games diner

18:30-19:00 uur:  Ceremonie: Medal Plaza

De workshops

Methodisch werken aan participatie en zelfregie door Holly Haylock

Holly Haylock is trainer Krachtwerk en Critical Time Intervention voor de Impuls academie van Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc. Zij zet de principes van Krachtwerk uiteen en gaat hierover in gesprek met de deelnemers. Ook laat Holly zien hoe Krachtwerk er in de praktijk uitziet. Hoe benut je talenten en versterk je het  zelfregulerend vermogen?

Van medisch model naar sociaal model door Hetty Wolf en Marlou Sommer

Hetty Wolf en Marlou Sommer van de Alliantie Sociale Kwaliteit gaan samen met u in op de vraag hoe we de focus kunnen verleggen van ‘mensen helpen om mee te doen’ naar ‘ open te staan voor mensen die mee wíllen doen’ aan de samenleving. Hoe maken we de switch van een medisch model naar een sociaal model?

De ‘good pratices’ en ‘lessons learned’ van Life Goals door Jasper Agelink van Sportaal

Jasper Agelink houdt een inspirerend verhaal over de opbrengsten van een jaar Life Goals in Enschede. Life Goals brengt kwetsbare mensen in onze samenleving via sport weer in beweging. Het gaat om dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. De Life Goals is een coalitie tussen het Leger des Heils, FC Twente Scoren in de Wijk en de  sportverenigingen Sparta Enschede, Sportclub Enschede, Avanti Wilskracht en L' Equipe.

Social Inclusion Games

De Social Inclusion Games, die worden gehouden van 29 juli t/m 4 augustus 2018, is een internationaal en uniek sportevenement waaraan mensen uit 15 landen meedoen. Maar liefst 1.500 deelnemers, uitgenodigd via welzijn, zorg en opvangorganisaties uit heel Europa, reizen af naar Enschede. De Social Inclusion Games is een uniek sport evenement waar landen en mensen samenkomen om te genieten van al het goede dat sport te bieden heeft: gezelligheid, competitie, verbroedering, gezondheid, gelijke kansen, samen zijn. Centraal staat dat iedereen mee kan én mag doen, ongeacht geslacht, leeftijd én culturele achtergrond. Naast de talloze sportactiviteiten is het ook mogelijk bijeenkomsten bij te wonen rondom de thema’s meedoen en gezondheid.

Meedoen: frisbeeën

Frisbeeën is de sociaalste sport ter wereld. Het is snel, vlot en leuk om te doen en om naar te kijken. Het is de enige sport waar geen scheidsrechter aan te pas komt en geen straffen worden uitgedeeld. En als je een speler tekort komt, dan leen je die van je tegenstander. Doet u mee?

Ontmoeting en ceremonie

Na het inhoudelijke en sportieve programma gaan we gezamenlijk eten met de deelnemers van de Social Inclusion Games. Zij komen uit meer dan 15 landen met allemaal verschillende achtergronden. Een veelzijdig en kleurrijk gezelschap met unieke verhalen. Het slotstuk van de dag is de ceremonie op Medal Plaza. Het hoogtepunt voor de deelnemers die gehuldigd worden voor hun actieve inzet.