Ruimtelijke Ontwikkeling

Gepubliceerd op 8 september 2014

Ruimtelijke Ontwikkeling

Overijssel is trots op haar fraaie en karakteristieke omgeving: de groene omgeving, de stedelijke omgeving: uw omgeving. Dit moois willen we graag zo houden en liefst nog beter maken. Dat doen we samen met gemeenten, organisaties en inwoners. Want daar begint het:
- met ideeën voor nieuwe functies
- met ideeën voor het beleefbaar maken van het landschap
- met ideeën voor gebiedsontwikkeling
Maar, hoe doen we dat met elkaar in? En wat komt daar bij kijken?

Zo dragen we allemaal ons steentje aan een provincie waar je je thuis voelt.

Wro en Kennisgeving

Bestemmingsplan Enschede

De Wet ruimtelijke ordening geeft de provincie instrumenten om haar belangen door te laten werken in gemeentelijke ruimtelijke plannen. In de wet staan de bevoegdheden, rol en taken van rijk, provincies en gemeenten.

Technologybase Twente

Na vaststelling door Provinciale Staten van Overijssel zal het Luchthavenbesluit op 30 maart inwerkingtreden en daarmee komt de militaire aanwijzing te vervallen.

De gebiedsvisie geeft aan welke ruimtelijke inrichting het gebied van de voormalige vliegbasis krijgt en hoe de kwaliteiten gewaarborgd worden. De visie vormt daarmee het ruimtelijk kader voor de gemeentelijke bestemmingsplannen. Er is voor het luchthavenbesluit en de gebiedsvisie een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. Kern van de ontwikkeling van het terrein van de voormalige vliegbasis Twenthe is innovatieve maakindustrie, kennis vasthouden in de regio, een beperkte vliegfunctie en landschappelijke ontwikkeling (ten zuiden van de startbaan). Voor beide documenten geldt een inspraaktraject, waarvan de periode voor het indienen van een zienswijze inmiddels is geëindigd. Bekijk het ontwerp luchthavenbesluit in de Atlas van Overijssel, kaartlaag Milieu.Lees meer

Brommers op de dijk langs het zwarte water
Het beroemde Twentse schuivenhuisje langs het kanaal Almelo Nordhorn.
Twentse houtwal coulissenlandschap
De gouden wielen van de stadsbrug van Kampen over de ijssel.
Wielrenners in Twente.