Omgevingswet Overijssel

Gepubliceerd op 7 maart 2018

26 wetten worden 1 nieuwe landelijke wet, de Omgevingswet. Daarin staan alle regels voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water. Dat is makkelijker voor iedereen. Voor gemeenten en andere overheden maar ook voor ondernemers en inwoners.

Veel gemeenten zijn al bezig met de nieuwe Omgevingswet. De provincie organiseert bijeenkomsten voor iedereen die met deze wet gaat werken.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 038 499 80 00
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Van Wro naar Omgevingswet

Behalve de wetgeving verandert ook de manier van werken. Het is handig om de kennis en ervaring die er is met elkaar te delen.

Het doel van het project van Wro naar Omgevingswet is om als provincie samen met onze publieke partners, de gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en de GGD’s optimaal voorbereid te raken op de invoering van de Omgevingswet.

Dit doen we door:

  1. samen de benodigde cultuurverandering realiseren
  2. de kwaliteit van ruimtelijke plannen bevorderen vanuit de samenwerking gemeente/waterschap-provincie
  3. duidelijke en snellere procedures voor burgers en bestuurders

Heeft u vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met Esther Eggink, 038 499 81 81.

Kenniscentrum

Platform Overheid
Columns en artikelen van wetenschappers, ambtenaren en professionals uit de praktijk.

Aan de slag met de Omgevingswet
Samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.

Geonovum
Geonovum maakt bestaande digitale informatie geschikt voor de Omgevingswet.

Agenda

Overijssel organiseert regelmatig bijeenkomsten voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten, GGD’s, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten.

In 2018 organiseren we samen met onze ketenpartners bijeenkomsten op specifieke inhoudelijke thema’s.

Vragen over bijeenkomsten mail dan naar kennisdelen@overijssel.nl

In deze maand zijn er geen evenementen.