van Wro naar Omgevingswet

Gepubliceerd op 24 juli 2017

Omgevingswet_partner prov Overijssel

Het Ministerie van I&M werkt met de Omgevingswet aan de integratie van tientallen wetten en honderden regelingen in het fysieke domein. In totaal zullen 117 AMvB’s, ongeveer 60 wetten, 2700 bepalingen en circa 120 ministeriële regelingen worden geharmoniseerd, versoberd, geschrapt en gebundeld in een drietal AmvB’s Omgevingswet. Deze mega-operatie vindt de komende jaren plaats, zodat de nieuwe Omgevingswet in 2019 van kracht kan zijn.

De nieuwe Omgevingswet gaat niet alleen over wetgeving. De wet gaat ook over de manier van werken en over kennis opdoen en delen. Uiteindelijk moet dat leiden tot meer kwaliteit in het fysieke domein. Op basis van de huidige wetgeving kan nu al in de geest van de Omgevingswet worden gewerkt.

Om de Omgevingswet tot een succes te maken moet de knop om. De cultuur, de werkwijzen, houding en gedrag binnen het huidige omgevingsrecht moet veranderen. Gezamenlijk moet er tot nieuwe oplossingen worden gekomen. Omdat het nog niet precies duidelijk is welke veranderingen er gaan optreden, blijven veel documenten over de Omgevingswet nog algemeen. Bij de gemeenten is niet alleen behoefte aan concrete documenten over de inhoud, maar ook is er grote behoefte aan informatie over de cultuurverandering en de implementatie van de omgevingswet.

Veel gemeenten zijn al bezig met de Omgevingswet. De kennis kunnen we bundelen en de ervaringen delen. Daarom wil de provincie Overijssel samen met gemeenten een kennisplatform creëren.

De startbijeenkomst van 25 februari 2016 was een eerste stap daartoe.  Tijdens de bijeenkomst werd door de gemeenten verwezen naar het “Wiel van Overijssel” uit 2008. Dit platform werd gebruikt tijdens de invoering van de nWro en werkte destijds goed. Er is bij de gemeenten de behoefte om dit concept ook in te zetten voor de Omgevingswet.