Werkbezoek PS in Deventer voor Stadsbeweging

Gepubliceerd op 3 mei 2017

Deventer - Op woensdag 19 april hebben een aantal leden van Provinciale Staten een werkbezoek gebracht aan de binnenstad van Deventer . Gastheren Peter Brouwer (binnenstadsmanager) en Jan Jaap Kolkman (wethouder) namen de leden mee door de binnenstad om de resultaten van de Stadsbeweging te beschouwen. De economische crisis heeft ook in Deventer grote gevolgen gehad voor het aantal winkels en de leegstand. Peter Brouwer gaf aan dat de gevolgen van het omvallen van V&D een wake-up call was voor iedereen in Deventer. Hierdoor is er in Deventer draagvlak ontstaan voor een nieuwe aanpak: ondernemers en gemeente Deventer hebben samen een binnenstadsmanager aangesteld en een programma ontwikkelt om de binnenstad aan te pakken.

De statenleden hebben tijdens de wandeling gekeken in het Stadshof, een schitterend tuin midden in de binnenstad. In de toekomst dient het Stadshof als stadspark voor iedere bezoeker in Deventer. Vervolgens bezochten de statenleden de actie “Leeg pand is kanspand”. De actie geeft ondernemers en inwoners de kans om hun dromen en wensen voor de binnenstad aan te geven. Het vernieuwde pand van V&D is omgetoverd tot winkelketens H&M en Costes. Deze vernieuwing laat zien dat Deventer de ‘grote gaten’ in de binnenstad aanpakt. Tot slot bezochten de statenleden de laatste ontwikkelingen van het Broederenplein en de Stromarkt.

Discussie monitoring Stadsbeweging

De wandeling sloot aan opeenvolgende discussie ‘monitoring’ in de oude raadszaal van het stadshuis in Deventer. Monique Esselbrugge, hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, nam de Staten mee in een discussie over monitoring: ‘Hoe rapporteer je op een project, waarvan je niet vooraf de restultaten vaststelt, maar juist met partijen samen op zoek gaat naar de juiste ingrepen? Wat betekent dat voor ambtenaren en wat voor PS?’ De statenleden willen graag beleven wat er in de stad speelt. De vraag is of, en hoe je de beleving weer terug neemt naar de bestuurlijke tafel.

Wethouder Alida Renkema en hoofd-VVV Frans Sanders namen de Staten mee in de aanpak voor binnenstad van Oldenzaal. De stadswerkplaats, waar de provincie aan heeft bijgedragen, is de centrale spil van de lokale stadsbeweging de “Stadsnoabers”,. De zoektocht van gemeente Oldenzaal is vergelijkbaar met die van de provincie. Hoe kunnen statenleden en raadsleden hun rol als vertegenwoordiger waar maken bij identieke processen met inwoners? Wethouder Renkema vindt het belangrijk dat raadsleden ook ambassadeur zijn van de stad. Door mee te doen aan de Stadsbeweging geven zij ook invulling aan rol.

Naar aanleiding van de Motie Van Abbema c.s. over de Woonaantrekkelijkheidsindex wordt op 31 mei een vervolg aan dit onderwerp gegeven in een infosessie voor Provinciale Staten over Monitoring.