Samen voor een aantrekkelijk centrum

Gepubliceerd op 15 april 2019

‘Wij (in het oosten) zijn niet interessant genoeg voor een grote vastgoedpartij met veel bezit in de Randstad, laat staan dat we samen kunnen werken’. Het is een veel gehoorde opmerking als een gesprek in Overijssel gaat over grote vastgoedpartijen. Hardenberg laat zien dat samenwerken wel kan. “Korte lijntjes zijn de sleutel, nu en in de toekomst”, aldus Jos Geurtjens (commercieel beheerder Kroonenberg Groep).

jos2

In 2008 heeft Kroonenberg Groep vastgoed in Hardenberg aan haar portefeuille toegevoegd: een nieuw stuk centrum dat bij het bestaande centrum is gekomen. “Zowel ondernemers, de gemeente als vastgoedpartijen realiseerden zich in die jaren van economische crisis dat het succes van de ander invloed heeft op het eigen succes. Dat maakte dat we in Hardenberg met elkaar samen zijn gaan werken aan een succesvolle binnenstad”, aldus centrummanager Eduard Plate. “De samenwerking is begonnen met het ontwikkelen van een goed plan. Visie, strategie en actie gaan daarin hand in hand. Onze visie is erop gericht dat we een compact en aantrekkelijk centrum willen. Retail concentreert zich in de binnenstad en er zijn vierkante winkelmeters ingeruild voor woonmeters. Dat zorgt voor meer consumenten die hun geld besteden in een compacter gebied. Die visie sprak ook Kroonenberg aan als grote vastgoedeigenaar.”

Vormgeven aan samenwerking

Jos Geurtjens (Kroonenberg): “De combinatie tussen strategie en actie spreekt ons aan. Als alle partijen goed weten wat het perspectief voorde binnenstad is, dan kunnen we daar op inspelen. Bovendien is de visie van Kroonenberg dat we kort op ons bezit zitten. Als huurders en gemeente je kennen, dan komen ze bij je als er iets niet goed is, of als zeeen plan hebben. Dat helpt ons om ons vastgoed er goed bij te laten staan en daarmee creëren we een aantrekkelijke binnenstad. Dat is in ieders belang.” Kroonenberg staat achter de marketinginzet om meer betalende klanten naar het centrum te trekken. Dat uit zich in bereidheid tot creatieve invulling van panden en deelname aan startjewinkelinhardenberg.nl, waarin panden een aantal maanden huurvrij aan starters worden gegeven.  Kroonenberg kiest ervoor om de promotiebijdrage, die in de huur  verwerkt is, af te dragen aan de BIZ. Die financiele steun aan de BIZ draagt absoluut bij aan activiteit in de panden en betrokkenheid van Kroonenberg.

50 punten actieplan

De korte lijnen die er zijn tussen gemeente, ondernemers en vastgoed zijn essentieel voor de samenwerking. Op regelmatige basis komen centrummanagement, gemeente en Kroonenberg bij elkaar voor het zogenaamde actie-agenda-overleg. Daar strepen ze de acties af uit het 50 punten actieplan. Het actieplan is voortgekomen uit de wens om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Er staan acties in zoals: een nieuwe retailstructuurvisie, zijn er daadwerkelijk minder winkelmeters op de markt, hoe verloopt de transformatie en effectiviteit van evenementen (aantal bezoekers en kassawaarde). Het overleg is een mooi moment voor afstemming over signalen die alle partijen opvangen: welke druk ervaren ze vanuit de markt, welke signalen komen vanuit ondernemers?

Wat levert het op?

Geurtjens: “Door de samenwerking ontstaan forse financiële steun voor de BIZ, kwaliteit van de retailstructuurvisie en meer slagkracht voor concrete acties. Ik weet niet wat er gebeurt qua leegstand als we niet zouden samenwerken. Door als vastgoedpartij te kijken naar het perspectief van vastgoed en de behoefte van ondernemers en gemeente, vestigen zich meer ondernemers en ontstaat een impuls op investeringen in het centrum. Daar ben ik van overtuigd.”

Meer informatie:

Eduard Plate

eduard@eduardplate.nl