Een puienfonds als instrument

Gepubliceerd op 2 mei 2017

Gemeente Hengelo levert een actieve bijdrage aan het stimuleren van aanpassingen van voorgevels van panden. Daarmee krijgt de binnenstad zijn oorspronkelijke elan weer terug. Wim Oosterhuis (stedenbouwkundige) en Carla Haafkes (accountmanager Economische Zaken) gaan vanuit gemeente Hengelo in gesprek met pandeigenaren en ondernemers om gebruik van het puienfonds te stimuleren. Oosterhuis: “Het puienfonds is een mooi instrument om dingen in beweging te krijgen.”

wim en carla2

Oosterhuis vervolgt: “In 2008 was er een publiek stadsdebat. Een van de uitkomsten was de wens van inwoners om de binnenstad van Hengelo weer het oorspronkelijke elan terug te geven. Veel mooie panden vallen niet op omdat ze verstopt zitten achter ontsierende luifels en winkelpuien. Het puienfonds stimuleert pandeigenaren en ondernemers om voorgevels en puien in hun oorspronkelijke staat te herstellen.”

Het Puienfonds

Oosterhuis: “Ondernemers en pandeigenaren benaderen de gemeente omdat ze iets aan de uitstraling van hun pand willen doen. We zien de beweging die er is als een kans. We gaan met hen in gesprek. Soms vragen we een architect om een schets te maken van een nieuwe situatie. Een keer in de zes weken bespreken we de binnengekomen plannen in de puiencommissie. Die bestaat uit een stedenbouwkundige van de gemeente, een welstandsarchitect, een inspecteur monumentenzorg en een onafhankelijke voorzitter. Na een positief besluit van de commissie kan er co-financiering worden geregeld vanuit het puienfonds. De spelregels daarvoor zijn simpel en passen in een alinea.”

Meer dan alleen een pot geld

Haafkes: “Om daadwerkelijk verschil te kunnen maken, moet je meer doen dan alleen een pot geld aanbieden. In alle gevallen draait het om de ondernemer. Wat wil die uitstralen en hoe kunnen we daarin faciliteren? En hoe wordt de pandeigenaar erbij betrokken? We leggen waar nodig verbindingen en maken gevoeligheden bespreekbaar. Soms helpt het dat wij als gemeente net wat beter de taal van het vastgoed spreken dan een ondernemer.”

Van een nieuwe lichtbak naar herstel van een tweelingpand

Haafkes: “Een mooi voorbeeld vanons werk is een tweelingpand in de winkelstraat. Een franchiseondernemer deed door een verandering van huisstijl een aanvraag om zijn lichtreclame te vervangen. Daarop namen wij het initiatief om, via de ondernemer, contact te leggen met de pandeigenaar. We vroegen hem of hij bereid was om de hele winkelpui een facelift te geven. Toen hij enthousiast was, hebben we ook de buurman uitgenodigd. Beide eigenaren delen al 30 jaar een pand en hadden elkaar nog nooit gesproken. Wij brachten ze aan tafel. Het mooie was dat wij de buurman niet hoefden te overtuigen, dat deed de pandeigenaar voor ons.

Je ziet nu dat het besmettelijk is. We zijn in gesprek met meerdere pandeigenaren in een straat. In 2017 verwachten we stappen te maken die vergelijkbaar zijn met het resultaat in de Drienerstraat. Daar werd in 2013 door meerdere eigenaren geïnvesteerd. Ook de gemeente heeft de straat toen aangepakt op gezamenlijk verzoek van de ondernemers. In die straat bruist het nu van ondernemerschap. De kracht van het puienfonds is dat meerdere zelfstandige projecten een totaaleffect hebben op het aangezicht van een straat en uiteindelijk de stad.”

Zit er energie? Aan de slag!

“Zodra wij merken dat er energie zit om een pand op te knappen, gaan we aan de slag. We halen informatie op, kijken naar ieders belangen en doelen en ondernemen daar actie op. We hebben geen restricties om ons werk te doen. Als wij vinden dat iets belangrijk is, dan zorgen we ervoor dat dat gebeurt. Daar is soms wat ambtelijke ongehoorzaamheid voor nodig, maar die zorgt er wel voor dat de binnenstad daadwerkelijk aantrekkelijker wordt.”

Meer informatie:

Carla Haafkes

c.haafkes@hengelo.nl