Ruimtelijke kwaliteit

Gepubliceerd op 20 december 2017

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 038 499 80 90
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Vollenhoverbrug
Brug bij Vollenhove

prominente plaats in het landschap

De Doorbraak
De Doorbraak

een nieuwe waterloop door Twente

Camping de Bles
Camping de Bles, Markelo

bedrijfsnatuurplan met maatwerk

Zorglandgoed Stegerveld
Zorglandgoed Stegerveld

transformatie militair terrein

Wendel
De Wendel, Project Waterblad

belevingswaarde waterberging

De Koemaste, veldschuilschuurtje
De Koemaste

herinrichting waardevol Reggedal

Aan de slag met Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit is een creatief proces samen met partners en bewoners, en ontwerpers die kunnen helpen met het ‘verbinden en verbeelden'. Het AtelierOverijssel organiseert op aanvraag werkateliers voor gemeenten en waterschappen. De provincie neemt 50% van de kosten daarvan voor haar rekening, tot maximaal € 3.500,- per werkatelier.

Atlas van Overijssel

De Atlas van Overijssel heeft kaarten over provinciale beleidsthema's, actuele ontwikkelingen en achtergrondinformatie.