Terinzagelegging Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie- en Omgevingsverordening Overijssel 2017-2018


Gedeputeerde Staten hebben de conceptteksten vastgesteld waarmee de ‘Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur’ en de ‘Omgevingsverordening Overijssel 2017’ zullen worden aangepast. Het gaat om beleidswijzigingen die eerder zijn vastgesteld, maar die daar nog in moeten landen. Verder worden omissies hersteld. Dit alles is verwerkt in de ontwerpen van de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2017/2018 en van de Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2017/2018. Voordat ze echt worden vastgesteld kan iedereen op de ontwerpen reageren.

Alle onderwerpen waar de wijzigingen en de omissies over gaan, vindt u onder Algemeen als PDF ‘Actualisatie-onderwerpen en omissies’ in de rechterbalk.

Ter inzage (digitaal)

In onze digitale viewer vindt u de interactieve versies van het ontwerp van de Actuele Omgevingsvisie Overijssel 2017/2018 en het ontwerp van de Actualisatie Omgevingsverordening 2017/2018:

Hier staan ook de zogenaamde geconsolideerde versies. Dat zijn de versies zoals die eruit zien als alle wijzigingen verwerkt zijn in de geldende teksten.
Let op: deze geconsolideerde versies hebben geen rechtskracht en zijn uitsluitend bedoeld om het totaalbeeld te schetsen.

U kunt de ontwerpen ook vinden op ruimtelijkeplannen.nl:

Ter inzage (papier)

Beide ontwerpen liggen ter inzage van 15 februari tot en met 4 april 2018 op de volgende locaties:

 • Stadhuis/gemeentehuis van elke Overijsselse gemeente
 • Twentehuis, Nijverheidstraat 30, 7551 JM Enschede
 • Provinciehuis, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
 • Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem
 • Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo
 • Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn
 • Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad

Zienswijze indienen

Tijdens de ter inzage periode kunt u uw zienswijze op de volgende manier indienen:

 • via het zienswijzeformulier (voorkeur)
 • per mail sturen naar postbus@overijssel.nl
 • schriftelijk opsturen naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. Secretariaat eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Als u de zienswijze verstuurt per mail of per post vermeldt u:

 • Zienswijze Actualisatie Omgevingsvisie 2017-2018 – EDO zaak 4165568
 • het onderwerp waar uw zienswijze over gaat.

En daarna?

Bij de uiteindelijke vaststelling van de wijzigingen betrekken Provinciale Staten de zienswijzen. Deze zienswijzen worden opgenomen in de Reactienota. Na deze vaststelling zijn de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening weer helemaal bij.

Meer informatie

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Team Beleidsvorming/Beleids-programmering

Trijnie Drint
Beleidsmedewerker RO
Telefoonnummer: 038 499 81 63
E-mailadres: omgevingsvisie@overijssel.nl

Actualisatie Omgevingsvisie 2017/2018

Let op: links naar andere pdf's in deze visie zijn niet aanklikbaar, ze verwijzen naar de bijlagenset hieronder.