Stap 4. Op een rij de ingrediënten van uw overstromingsrisicoparagraaf

Gepubliceerd op 29 januari 2019

1. Motiveer de ruimtelijke ontwikkeling

  • Locatiegegevens van uw plan.
  • Locatie is wel/niet gelegen in een vrijwaringsgebied of een waterbergingsgebied
  • Advies van het waterschap en de veiligheidsregio.
  • Risico’s voor het plangebied.

2. Motiveer de maatregelen

  • Grootschalige ontwikkelingen.
  • Kleinschalige ontwikkelingen.

3. Motiveer de aanpak en uitvoering van maatregelen

Leg de afspraken vast die u hebt gemaakt met de gemeente.
Voeg deze toe aan de motivatie.

Voorbeeld overstromingsrisicoparagraaf

Voorbeeld van een paragraaf (pdf, 593 kB)

Succes!