Stap 2. De locatie van mijn plan ligt in overstroombaar gebied

Gepubliceerd op 22 mei 2017

Wat nu?

1. Is de locatie gelegen in een overstromingsrisicogebied of een waterbergingsgebied?

Controleer of de ontwikkeling is gelegen in een gebied met speciale randvoorwaarden (pdf, 3,5 MB)

Indien overstromingsrisicogebied: er zijn geen nieuwe kapitaalintensieve ontwikkelingen toegestaan, waterhuishoudkundige werken moeten in stand gehouden worden.

Indien waterbergingsgebied: er zijn geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan die de rol van het gebied voor wateropvang belemmeren, waterhuishoudkundige werken moeten in stand gehouden worden.

2. Vraag advies aan Waterschap en veiligheidsregio over de waterrobuustheid van uw plan

  1. Bepaal samen met waterschap de potentiele waterdiepten en de snelheid van overstroming.
  2. Het waterschap geeft u advies hoe u rekening kunt houden met kansen op en effecten van een overstroming. De veiligheidsregio geeft advies over de hulpverlening en zelfredzaamheid.

Is uw plan waterveilig en robuust genoeg te maken op basis van de verkregen informatie?

JA > Ga naar stap 3.

NEE > Pas uw plan of locatie aan.