Documentatie Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Gepubliceerd op 31 oktober 2018

Op deze pagina vindt u alle documenten over de Actualisatie 2017/2018 van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Hierop kunnen géén zienswijzen meer worden ingediend.

Provinciale staten hebben deze Actualisatie op 26 september 2018 vastgesteld. De aanpassingen die daarmee zijn doorgevoerd treden op 1 november 2018 in werking.

In Statenvoorstel PS/2018/494 staat alles over de vaststelling, waaronder:

  • de Reactienota
  • het overzicht van de actualisatieonderwerpen
  • het overzicht van de herstelde omissies
  • de ambtshalve wijzigingen.

In de geconsolideerde versies kunt u zien hoe de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening er uitzien na verwerking van alle wijzigingen.
Let op: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de geconsolideerde versies omdat deze niet formeel zijn vastgesteld.


Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Team Beleidsvorming/Beleids-programmering

Trijnie Drint
Beleidsmedewerker RO
Telefoonnummer: 038 499 81 63
E-mailadres: omgevingsvisie@overijssel.nl

Actualisatie Omgevingsvisie 2017/2018

Actualisatie Omgevingsverordening 2017/2018