Documentatie Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Gepubliceerd op 13 april 2018

Op deze pagina vindt u alle documenten die onlangs ter inzage hebben gelegen. Er kunnen géén zienswijzen meer op worden ingediend.

Zo kunt u nalezen over welke wijzigingen het gaat, in de PDF ‘Actualisatie-onderwerpen en omissies’. Ook kunt u zien hoe de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening er uit komen te zien als alle wijzigingen zijn verwerkt. Dit staat in de zogenaamde ‘geconsolideerde versies’.

Let op: deze zijn alleen bedoeld om een indruk te krijgen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Team Beleidsvorming/Beleids-programmering

Trijnie Drint
Beleidsmedewerker RO
Telefoonnummer: 038 499 81 63
E-mailadres: omgevingsvisie@overijssel.nl

Actualisatie Omgevingsvisie 2017/2018

Let op: links naar andere pdf's in deze visie zijn niet aanklikbaar, ze verwijzen naar de bijlagenset hieronder.