Versterken van ons landschap

Gepubliceerd op 18 juli 2018

Versterken van ons landschap

Overijssel heeft landschappen die erg belangrijk zijn voor onze cultuur en geschiedenis. Ze worden nationaal en internationaal gewaardeerd. Onze landschappen zijn ook belangrijk voor hoe we ze gebruiken en beleven. Dat willen we graag zo houden. Wij willen dat mensen zich verbonden voelen met het landschap. En we willen het landschap versterken. Daarom geven we er blijvend aandacht en zorg aan. Dit doen we door goed te letten op de kwaliteit van het landschap als er iets verandert. Ook willen we het landschap beter beheren en we ondersteunen vrijwilligers.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Mail naar ah.janssen@overijssel.nl

Kwaliteit van het landschap behouden

We willen de kwaliteit van ons landschap behouden en waar mogelijk verbeteren. Daarom letten wij bij alle nieuwe plannen op hoe dit in ons landschap past. We maken het karakter van het landschap daarmee sterker en we maken de verschillen in karakter duidelijk met andere gebieden.

Samen werken aan het landschap

Wij willen samen met inwoners en andere organisaties kenmerkende onderdelen van het landschap beschermen. Denk hierbij onder andere aan heggen en houtwallen. Op deze manier worden we samen verantwoordelijk voor het beheren van ons landschap en vergroten we betrokkenheid.

Versterken van het landschap met vrijwilligers

De aanpak om samen met groepen inwoners het beheer van het landschap uit te voeren, willen we mogelijk maken door vrijwilligers te ondersteunen.