Documenten en kaarten

Gepubliceerd op 5 augustus 2019

Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR)

Voor de uitvoering van de landinrichting zijn allerlei kosten gemaakt. In de LGR wordt bepaald wat een ieder moet betalen aan de landinrichting. De uitvoeringscommissie baseert zich op de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) en op de Nadere regels die zijn opgesteld door de commissie. Deze Nadere regels vindt u hieronder. De komende tijd zullen meer stukken die verband houden met de LGR op deze site en onder deze rubriek geplaatst worden.

Inrichtingsplan Enter

Rapporten en kaarten van het inrichtingsplan Enter gedurende de periode onder (achtereenvolgens) de Landinrichtingswet, de Reconstructiewet en de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg).

Uitwerkingsplan Enter

Herverkaveling Enter-Ypelo

Documenten waarin de uitgangspunten en spelregels ten aanzien van de herverkaveling van het deelgebied Enter-Ypelo zijn vastgelegd.

Herverkaveling Deldenerbroek

Uitvoering

De uitvoering van onderdelen van het landinrichtingsplan wordt vastgelegd in modules.

Advies van commissie aan provincie voor begrenzing van nieuwe natuur in Enter

Achtergrondinformatie

Hieronder staat een aantal documenten en kaarten die niet uitsluitend betrekking hebben op Enter, maar wel het kader vormen waarbinnen de uitvoeringscommissie haar werk moet doen.