Deldenerbroek

Gepubliceerd op 25 september 2018

Contact

Contactpersoon:

Keesjan Douw

Mobielnummer:  06 13 78 80 13

E-mailadres: K.Douw@overijssel.nl

Spreekuur elke dinsdag van 13.00 - 14.00 uur

Demmersweg 1, Ambt Delden

Het deelproject Deldenerbroek wordt gezamenlijk uitgevoerd door de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen. De activiteiten in het kader van de herinrichting van de Oude Hagmolenbeek en de verbetering van de landbouwkundige situatie rondom het Deldenerbroek maken deel uit van het POP3 subsidieproject ‘De Reggemozaïek’

flag_yellow_high

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Actueel

Er zijn helaas geen resultaten.