Organisatie

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Met het vaststellen van het Inrichtingsplan heeft de provincie Overijssel een Uitvoeringscommissie ingesteld om de landinrichting uit te voeren. De heer J.D. Alssema (voormalig burgemeester van Staphorst) is hiervan de voorzitter.

Deze Uitvoeringscommissie neemt in het verdere verloop van de uitvoering van de landinrichting alle officiële besluiten. De Verkavelingscommissie doet al het voorbereidende werk voor de Uitvoeringscommissie, zoals het organiseren en uitvoeren van de wenszittingen, het opstellen van het Plan van Toedeling, adviseren over ingebrachte zienswijzen etc. De leden van de Verkavelingscommissie organiseert in opdracht van de uitvoeringscommissie hoorzittingen waarbij belanghebbenden hun ingebrachte zienswijze kunnen toelichten. Op basis van de zienswijzen en de hoorzittingen adviseert de Verkavelingscommissie aan de uitvoeringscommissie over eventuele wijzigingen van het ontwerp ruilplan of  (te zijner tijd) de Lijst geldelijke regelingen. De verkavelingscommissie heeft geen bevoegdheid om besluiten te nemen.