Besluit Tijdelijk Gebruik kavelovergang 2020 ingetrokken

Gepubliceerd op 18 september 2019

Het Besluit Tijdelijk Gebruik 2020 (BTG 2020) maakte het mogelijk om de kavelovergang per 1 januari 2020 te laten plaatsvinden. Nu dit niet doorgaat heeft de commissie besloten dit Besluit in te trekken.

Om dit BTG 2020 in te trekken, is de uitvoeringscommissie gehouden om dezelfde procedure te doorlopen als voor de vaststelling van het BTG 2020. Dit betekent: eerst een ontwerpbesluit publiceren met mogelijkheid tot indienen van zienswijze en daarna de vaststelling. Het ontwerpbesluit ligt van 18 september tot 29 oktober 2019 ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze hiertegen indienen.