Brieven kavelaanvaardingswerkzaamheden

Gepubliceerd op 26 augustus 2019

De afgelopen tijd is met betrokkenen in het gebied overlegd over de uitvoering van kavelaanvaardingswerkzaamheden.

Iedereen met wie gesproken is ontvangt hierover een brief met bijlagen waarin de afspraken zijn vastgelegd. Naar verwachting worden de brieven in de 3e week van september verzonden.