27 maart 2019 Ontwerp-Besluit Tijdelijk Gebruik

Gepubliceerd op 24 april 2019

Op de publicatie van het ontwerp-Besluit Tijdelijk Gebruik heeft de uitvoeringscommissie 31 zienswijzen ontvangen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt de mogelijkheid deze tijdens een hoorzitting toe te lichten. De hoorzittingen worden gehouden op 27 maart, 3, 10 en 15 april in het Dienstencentrum Staphorst.