Openbare vergadering


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 09:00
Locatie
Dienstencentrum Staphorst, Berkenlaan 1, Staphorst
Omschrijving

Vergadering Uitvoeringscommissie Landinrichting Staphorst

De uitvoeringscommissie voor de landinrichting Staphorst vergadert op 23 mei 2019 om 9.00 uur in het Dienstencentrum Staphorst (Berkenlaan 1, Staphorst).

Belangstellenden worden uitgenodigd om deze openbare vergadering bij te wonen. De inhoudelijk te bespreken agendapunten zijn:

  • Besluit Tijdelijk Gebruik i.v.m. kavelovergang 2020
  • Concept Nadere Regels voor de Lijst Geldelijke Regeling
  • Plan van aanpak vrijwillige kavelruil na aktepassering

Aan het begin van de vergadering bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Als u gebruik wilt maken van spreekrecht dient u dat voorafgaand aan de vergadering telefonisch of per e-mail te melden aan de secretaris van de uitvoeringscommissie, de heer J. van der Graaf, telefoonnummer 038 499 86 38, e-mail: j.vd.graaf@overijssel.nl.

Documenten

De documenten die besproken worden tijdens deze openbare vergadering staan op de pagina 'documenten en kaarten'.