Openbare vergadering - aangepaste locatie en aanvangstijd


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 09:00
Locatie
Hotel Restaurant Waanders, Rijksweg 12, Staphorst
Omschrijving

Vergadering Uitvoeringscommissie Landinrichting Staphorst

-- Let op: aangepaste locatie en aanvangstijd --

De uitvoeringscommissie voor de landinrichting Staphorst vergadert op 21 juni 2019 om 9.30 uur in Hotel Restaurant Waanders, Rijksweg 12 in Staphorst

Belangstellenden worden uitgenodigd om deze openbare vergadering bij te wonen. De inhoudelijk te bespreken agendapunten zijn:

  • Besluit Tijdelijk Gebruik i.v.m. kavelovergang 2020
  • Planning Kadaster aktepassering maart 2020
  • Notitie RVO m.b.t. gecombineerde opgave 2020 i.r.t. landinrichting

Aan het begin van de vergadering bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Als u gebruik wilt maken van spreekrecht dient u dat voorafgaand aan de vergadering telefonisch of per e-mail te melden aan de secretaris van de uitvoeringscommissie, de heer J. van der Graaf, telefoonnummer 038 499 86 38, e-mail: j.vd.graaf@overijssel.nl.

Documenten

De documenten die besproken worden tijdens deze openbare vergadering staan op de pagina 'documenten en kaarten'.