Vrijwillige herverkaveling Weerselo-Zuid

Gepubliceerd op 19 december 2014

Vrijwillige herverkaveling Weerselo-Zuid

Het oorspronkelijke plangebied van Saasveld-Gammelke is uitgebreid met het deelgebied Weerselo-Zuid. Hier liggen met name grote opgaven op het gebied van natuur en water. Dit gebied ligt in de voormalige ruilverkaveling Weerselo-Dulder die in 1993 is afgerond. De mogelijkheden voor structuurverbetering van de landbouw zijn hierdoor beperkt.
Mede daardoor is gekozen voor een vrijwillige verkaveling, waarbij de gronden nadrukkelijk worden verworven op basis van vrijwilligheid. Pas op het moment dat hier voldoende gronden geworven zijn (26 ha, 70% van de taakstelling), start de vrijwillige herverkaveling, waarmee de verworven oppervlakten op de daarvoor begrensde en geschikte plaatsen op vrijwillige basis worden geruild.