Versterking landschapselementen

Gepubliceerd op 19 december 2014

Versterking landschapselementen

Saasveld-Gammelke valt in zijn geheel binnen het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Het is een landschap met internationaal zeldzame, unieke en nationaal kenmerkende eigenschappen. Het plangebied van Saasveld-Gammelke kent prachtige landschappen met kenmerkende opgaande landschapselementen zoals houtwallen, singels en solitaire bomen. Andere typerende elementen zijn de Twentse boerenerven, de essen, de beken, de maten (hooilandjes) en de nog aanwezige karakteristieke zandwegen.

Veel van deze landschapselementen zijn in verval geraakt of zelfs helemaal verdwenen. Om het karakteristieke landschap te behouden worden binnen Saasveld-Gammelke per landschapstype landschapselementen gehandhaafd of aangelegd. Landschapselementen zijn onder andere bosjes, houtwallen, singels en wegbeplanting; ze geven de verschillende landschapstypes hun karakteristieke aanblik terug. Het karakter van het omliggende landschap is bij de keuze van de beplanting leidend. Particulieren, gemeenten en Staatsbosbeheer realiseren een groot aantal landschapselementen.