Stadsrandvisie Hengelo-Noord, Borne, Dinkelland

Gepubliceerd op 19 december 2014

Stadsrandvisie Hengelo-Noord, Borne, Dinkelland

In de stadsrandzone op de grenzen van de gemeente Hengelo, Borne en Dinkelland vinden veel ontwikkelingen plaats op het gebied van wonen, werken, landbouw, recreatie en natuur. Maar een samenhang en afstemming tussen deze ontwikkelingen ontbrak.

In 2004 hebben het Waterschap Regge en Dinkel en de gemeenten Borne, Dinkelland en Hengelo besloten om gezamenlijk een visie op te stellen om zo een aantrekkelijk woon- en werkklimaat te creëren voor de bewoners en gebruikers van de stadsrand, en om een landschappelijk mooi overgangsgebied te ontwikkelen tussen stad en platteland.

De Stadsrandvisie heeft begin 2007 ter inzage gelegen in de streek. Per onderdeel wordt momenteel getracht een vervolg te geven aan de Stadsrandvisie door middel van concrete inrichtingsplannen.